Κ.Π.Γ. - Σύστημα Καταχώρισης Αιτήσεων

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(Κ.Π.Γ.)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Email: t13pxg1@minedu.gov.gr