Κ.Π.Γ. - Σύστημα Καταχώρισης Αιτήσεων

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Κ.Π.Γ.)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Email: kpgit@minedu.gov.gr