Σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για το διαγωνισμό για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (v1.1)
   
Όνομα χρήστη (User Name):  
Κωδικός (Password):  
   

Copyright © 2015 Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, για τεχνικές πληροφορίες: Κώστας Τρυφωνόπουλος ( τηλ. 210-3442706 )